Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.12.2018
ora 07.00 – 26.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârlad și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Carașului, Cernei, Nerei, Jiului, Vedei și Jijiei unde au fost în creștere datorită propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Buzau, Rm. Sărat, Putna, Bahlui, Elan, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Crișul Negru la stația hidrometrică Tinca (350+42)-jud.BH.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Cibin, Neajlov, Sabar, Suceava, Moldova, Trotuș, bazinele superioare ale Târnavelor, Jiului, pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Moravița, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Râul Mare).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Argeș, în bazinul superior și mijlociu al Oltului pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi pe afluenţii săi s-au menținut fără modificări importante.  
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.12.2018 a fost staţionar, având   valoarea de  3100  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii  decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.12.2018
ora 07.00 – 27.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice:Prut, Bârlad, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Ialomița, Argeș, Vedea, bazinul inferior al Oltului si cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață existente vor fi în ușoară intensificare și extindere pe râurile din zonele montane din centrul și nordul țării. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în scădere sectorul Giurgiu – Tulcea.