Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.11.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.11.2020 ora 07.00 – 26.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Someşului Cald, Someşului, Buzăului, Bistriţei şi  Moldovei se menţin fără modificări semnificative.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, bazinul superior al Trotușului, cursurile inferioare ale Begăi și Siretului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.11 – 26.11.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Cernavodă – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Călărași.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.11.2020 ora 07.00 – 27.11.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente, se vor mentine fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat, Brăila – Tulcea şi în creștere sectoreul Bechet – Vadu Oii.