Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.11.2019 ora 07.00 – 26.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş, Ialomiţa şi bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, unde au fost în scădere și cursurile inferioare ale Neajlovului, Sabarului și Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din sudul țării ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Teleorman, bazinul inferior al Oltului, pe unii afluenți ai Argeșului superior și mijlociu și Ialomiței superioare și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Lăpuș, Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilișua, Fizeș), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Strei) şi pe cursul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.11.2019 – 26.11.2019 a fost staţionar, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.11.2019 ora 07.00 – 27.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din regiunile extracarpatice ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea.