Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.11.2018 ora 07.00 – 26.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Crişurilor, debitele au fost în uşoară scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe râurile mici din jumătatea de vest a ţării ca urmare a precipitaţiilor, slabe cantitativ, căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, în bazinul râului Lotru, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare) și pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei).
Formaţiunile de gheaţă s-au menţinut fară modificări semnificative.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.11 – 26.11.2018 a fost staţionar, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.11.2018 ora 07.00 – 27.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare. 
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă se vor menţine fară modificări semnificative.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Olteniţa și în scădere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.