Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.10.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.10.2018 ora 07.00 – 26.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor slabe căzute în interval şi propagării pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureș, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, cursurile inferioare ale Vişeului, Izei, Turului, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei și în scădere pe râurile din bazinele superioare: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și Bistrița. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Crișul Repede, Bega, Bârzava, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Timișului, Carașului, Nerei, Bistriței, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb, unii afluenți ai Mureșului inferior, pe cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursul superior al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan). 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.10 – 26.10.2018 a fost staționar, având valoarea de 1850 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.10.2018 ora 07.00 – 27.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a propagării pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș și Mureș, în scădere pe râurile Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, râurile din bazinele superioare: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Mureș, Târnave, Bistrița, bazinele superioare și mijlocii ale Begăi și Timișului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul țării ca urmare a precipitaţiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (1850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în ușoară scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.