Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor în curs, celor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede și cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din estul şi centrul ţării ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
În interval s-au situat peste  COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bolatău-Poiana Largului (200)-jud.NȚ, Telița-Poșta Frecăței (100+11)-jud.TL;
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la staţia hidrometriceă Oroftiana (470+6)-jud.BT,
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Secaş – Colibi (300+120)-jud.AB, Prut-Rădăuţi Prut (290+50)-jud.BT.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna, Bârlad, pe unii afluenţi ai Jiului inferior, ai Argeşului superior și ai Prutului și pe cursul superior al Jijiei.
A intrat în vigoare Avertizarea Hidrologică nr. 51 din 25.07.2018 începând cu ora 1500.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.07.2018 a fost staționar, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Giurgiu și în scădere pe sectoarele Calafat – Tr. Măgurele și Oltenița – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.07.2018 – 27.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi propagării, exceptând cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râurilor din sudul, sud-estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor prognozate, izolat mai însemnate cantitativ.
Se menţine în vigoare Avertizarea Hidrologică nr. 51 din 25.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere ușoară (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Galați – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Brăila.