Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.06.2019 ora 07.00 – 26.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, cursul Siretului şi afluenţii Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile inferioare ale Mureşului şi Timişului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Alb, Târnava Mare, Bega, Bârzava, Jiu, Ialomița, Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut, cursurile inferioare ale Barcăului, Mureşului, Arieşului, Timişului, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului şi Trotuşului.
Se  situează peste:
COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+31)-jud.GL;
COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+54)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Sălişte – Sălişte (100+2)-jud.SB şi Teliţa – Poşta Frecăţei (100+36)-jud.TL. 
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 25.06.2019. 
 
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.06 – 26.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice:  Isaccea (380+44) – jud. TL și Tulcea (320+27) – jud. TL.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.06.2019 ora 07.00 – 27.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Siretului, cursul mijlociu şi inferior al Bârladului şi cursurile inferioare ale: Mureşului, Jiului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Putnei şi Rm. Sărat, unde vor fi în creştere prin propagare.
Se vor mai situa peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+25)-jud.GL și peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+48)-jud. GL.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 25.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6500 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea, cu valori cuprinse între 10-30 cm.