Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.05.2019
ora 07.00 – 26.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Siret  (cu excepția cursului Siretului pe sectorul Lespezi – Adjudu Vechi, unde au fost în scădere), pe afluenții Prutului, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Mureșului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița (cu excepția cursului inferior, unde au fost în scădere), cele din Dobrogea, afluenții Oltului inferior și în scădere pe celelalte râuri. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri ca urmare precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au produs pe unele râuri din nordul Transilvaniei, Moldova, Banat.
Din informațiile primite până la ora 06, se situează peste:  
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur –  Micula (310+58)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+2)-jud.SM.
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+34)-jud.SM, Tur – Turulung (360+48)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+62)-jud. SM, Bega Veche – Cenei (320)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+16)-jud.TM, Prut – Fălciu (500+15)-jud. VS, Prut – Oancea (440+28)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+40)-jud.GL. 
În interval s-au situat peste COTA DE PERICOL râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (350+25)-jud.MS și peste COTA DE ATENȚIE râul Bega Veche la stația hidrometrică Pischia (100+35)-jud.TM.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
În interval au fost emise 8 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.05 – 26.05.2019 a fost relativ staționar, având valoarea de 8100 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Isaccea – Tulcea, în scădere pe sectorul Bechet – Brăila și relativ staționare la Galați.
Nivelul se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea-jud.TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 26.05.2019
ora 07.00 – 27.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Begăi, Mureșului, Timișului, Bârzavei, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Buzăului, Putnei, Rm. Sărat, Trotușului, Bistriței, Sucevei, Moldovei, Bârladului, Jijiei, cursul mijlociu al Oltului, cursurile superioare și inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea și afluenții Oltului inferior, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTA DE  INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula cu 40 cm și  peste COTELE DE ATENȚIE  râurile Tur, Crasna, Bega Veche, Moraviţa şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 90 cm.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (8300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere  pe sectorul Gruia – Bechet, în scădere pe sectorul Corabia – Galaţi și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Nivelul se va situa peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea-jud.TL.