Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
25.02.2019 ora 07.00 – 26.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Trotuş, cursul Siretului, Bârlad, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Caraș, Nera, Cibin, Siret (exceptând unii afluenţi ai Bârladului și bazinul superior al Buzăului), Prut (exceptând Jijia) şi bazinele superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Mureș, Olt, Siret, Prut, bazinul superior al Jiului, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și izolat pe unele râuri din Banat și Dobrogea s-au menţinut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25 – 26.02.2019 a fost staţionar, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
26.02.2019 ora 07.00 – 27.02.2019 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, cursul Siretului, Bârlad, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursul inferior al Someşului, unde vor fi în scădere uşoară.
Formațiunile de gheață existente pe râurile din nordul, centrul, sudul și estul țării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Guia – Calafat şi scădere pe sectorul Bechet–Tulcea.