Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
25.01.2020 ora 07.00 – 26.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile din zonele de deal și munte din Crișana, Banat, Oltenia și sudul Moldovei unde au fost în diminuare și ușoră restrângere.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe  Someș, Mureșul superior și unii afluenți ai acestuia Gâlda, Ampoi, pe Timișul superior, Gilort, unii afluenți ai Oltului (Cibin, Cerna), cursul mijlociu al Ialomiței, cursul inferior al Moldovei și pe râul Bistrița (afluent al Siretului). 
Predomină podul de gheață în bazinele hidrografice: Iza,Tur, Someșul Mare, Lăpuș, bazinele superioare ale Crişului Repede, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Turcu, Homorod, Hârtibaciu, Cerna, Beica, Cungrişoara) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârcinov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.01.2020 – 26.01.2020 a fost în scădere,  având valoarea de 2750 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
26.01.2020 ora 07.00 – 27.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, din vestul, sud – vestul și sudul țării datorită cedării apei din stratul de zăpadă și evoluţiei formaţiunilor de gheaţă
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice  vor fi în diminuare și ușoară restrângere, exceptând râurile din nordul țării unde se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.