Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
24.12.2021 ora 07.00 – 25.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Caraș, Nera, bazinul mijlociu și inferior al Someșului (cu excepția cursului inferior), bazinele superioare și mijlocii ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, Bârzavei și afluenții Mureșului inferior, în scădere pe cursurile inferioare ale Someșului, Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, Bâzavei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite,  ca urmare a precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și bazinele superioare ale Begăi și Timișului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Barcău la stația hidrometrică Vâlcău de Sus (120+1)-jud.SJ.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiţei și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Caraș și Nera.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor s-au menținut fără modificări importante pe râurile din Moldova și au fost în diminuare și restrângere pe celelalte râuri, iar pe unele râuri din Banat și Crișana în eliminare.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.107 din 24.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.12.2021 – 25.12.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
25.12.2021 ora 07.00 – 26.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, bazinele superioare ale Jiului, Motrului și Gilortului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APӐRARE,  ca urmare a precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe unele râuri din Banat, Crișana și Maramureș, îndeosebi în bazinele hidrografice ale Crișurilor.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente vor fi în restrângere, diminuare și eliminare, exceptând unele râuri din nordul Moldovei, unde se vor menține fără modificări importante. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.107 din 24.12.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.