Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.12.2019 ora 07.00 – 25.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe rurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor și pe cursurile inferioare ale Jiului, Bistriței, Moldovei și Sucevei.
Pe râurile din bazinele Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuș, Bârlad, afluenții Prutului, aflunții Oltului inferior, pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere. 
Creşteri mai importante de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor lichide, însemnate cantitativ, căzute în interval s-au înregistrat  pe unele râuri mici din Banat.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Motru în bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței și cursul superior al Tazlăului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.12.2019 – 25.12.2019 a fost în creștere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Corabia și Oltenița– Călărași și relativ staționare pe sectoarele Tr. Măgurele – Giurgiu și Cernavodă – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
25.12.2019 ora 07.00 – 26.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și cele din Dobrogea, în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului, Begăi, Timișului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei, iar pe celelalte râuri vor fi, în general, în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.