Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.11.2018
ora 07.00 – 25.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Timișului unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Bârzava, cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursurile mijlocii ale Timișului și Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz) şi Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare).
Formaţiunile de gheaţă au fost în restrângere şi diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.11 – 25.11.2018 a fost în creştere, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.11.2018
ora 07.00 – 26.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului, unde vor fi în creştere prin propagare şi cursul inferior al Timişului unde vor fi în scădere.
Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul  Olteniţa– Tulcea.