Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.10.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.10.2018 ora 07.00 – 25.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Argeşului, Ialomiţei şi în bazinul superior şi mijlociu al Oltului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale: Vişeului, Izei, Turului, Bârzavei, cursul mijlociu al Mureşului, pe cursul mijlociu şi superior al Moldovei, cursul superior al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan). 
În  interval  s-au  situat  peste COTELE DE ATENŢIE  râurile la staţiile hidrometrice: Vl. Galbenă – Pietroasa (125+23)-jud.BH, Crişul Pietros-Pietroasa (200+15)-jud.BH, Fântâna Galbenă-Stâna de Vale (50+12)-jud.BH, Arieş-Scărişoara (120+17)-jud.AB şi Goleţ-Goleţ (260+10)-jud.CS.
În interval s-au emis patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.10 – 25.10.2018 a fost staționar, având valoarea de 1850 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Brăila și relativ staționare pe sectorul Galați – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.10.2018 ora 07.00 – 26.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Begăi, Timişului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi pe cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Trotuşului, Putnei şi Rm. Sărat.
Pe râurile din bazinul Prutului, Bârladului, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare şi în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din jumătatea de nord a țării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (1850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Brăila şi relativ staţionare pe sectorul Galaţi – Tulcea.