Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor în curs, celor căzute în interval şi propagării, exceptând Turul şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în uşoară scădere şi râurile din bazinele Begăi, Timişului şi Bârzavei,  unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri mici din nordul, estul şi centrul ţării, precum şi pe unele râuri din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
În interval s-au situat peste:
–  COTA DE PERICOL râul Feernic la staţia hidrometrică Simoneşti (150+10)-jud. HR;
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Agrij – Românaşi (150+45)-jud. SJ, Moldoviţa – Dragoşa (330)-jud. SV, Vl. Dunărea – Băltăceşti (400+45)-jud.CT, Topolog – Saraiu  (300+90)-jud.CT.
–  COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Secaş – Colibi (300+90)-jud. AB, Vârghiş – Vârghiş (50+4)-jud.CV, Topoliţa – Păstrăveni (150+5)-jud. NŢ, Agapia – Filioara (200)-jud.NŢ, Cracău – Magazia (130+2)-jud. NŢ;
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Hârtibaciu – Agnita (400+2)-jud.SB, Suceava – Brodina (250+10)-jud.SV, Moldova – Fundu Moldovei (150+2)-jud. SV şi Moldova – Prisaca Dornei (250+10)-jud. SV.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Cerna, pe unii afluenţi ai Oltului superior, pe unii afluenţi ai Jiului inferior şi pe râurile din Dobrogea  și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe unii afluenţi ai Argeşului superior şi pe cursul superior al Jijiei.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.50 din 24.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.07.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.07.2018 – 26.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării, exceptând Turul, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor şi cursul inferior al Someşului, unde vor fi în scădere uşoară.
Pe râurile din bazinele Begăi, Timişului şi Bârzavei, debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe majoritatea râurilor din tară, în special pe cele din zonele de deal și de munte, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor prognozate, izolat mai însemnate cantitativ.
Se menţine în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.50 din 24.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Giurgiu – Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet – Zimnicea.