Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.05.2019
ora 07.00 – 25.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Mureşului, Ialomiţei, Siretului, Prutului şi bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului şi Argeşului.
Pe râurile din bazinele Someşului Mic, Vedei, bazinul inferior al Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Argeş, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului şi Ialomiţei, Bârlad, Bahlui şi cele din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din acestea.
Creşteri de niveluri şi debite, în urma precipitaţiilor căzute în interval, s-au produs şi în bazinul superior al Crişului Negru.
Se situează peste:
 – COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+26)-jud. SM și Micula (310+84)-jud. SM şi Crasna – Domănești (500+5)-jud. SM;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+60)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+68)-jud. SM, Crişul Negru – Tinca (350+12)-jud. BH, Bega Veche – Cenei (320)-jud.TM, Moraviţa – Moravița (250+20)-jud. TM, Prut – Fălciu (500+8)-jud.VS, Șivița (360+36)-jud.GL şi Oancea (440+24)-jud.GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Criş Băiţa – Ştei (150+1)-jud.BH, Miletin – Şipote (150+38)-jud.IS şi Negel – Măgura (80+30)-jud.BC.
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate şi 14 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.05 – 25.05.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8100 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Bechet și Hârșova – Tulcea și în scădere pe sectorul Corabia – Cernavodă.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.05.2019
ora 07.00 – 26.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele Mureşului, Argeşului, Ialomiţei, Siretului, Prutului şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând Vedea şi râurile din Dobrogea, care vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din centrul şi estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate şi propagării.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE  INUNDAȚIE cursurile inferioare ale râurilor Tur și Crasna cu valori cuprinse între 5 – 60 cm și  COTELE DE ATENȚIE  râurile Tur, Crasna, Crişul Negru, Moraviţa şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 50 cm.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (8100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere  pe sectoarele Gruia – Bechet şi Isaccea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Corabia – Galaţi.