Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Arieș, bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, cursul mijlociu și inferior al Mureșului şi râul Prut, unde au fost în scădere.
Scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Suceava, Bahlui, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, unii afluenți ai Mureșului inferior, Oltului inferior și Siretului inferior datorită precipitaţiilor mai însemnate căzute în interval  sub formă de aversă.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior al Bistriţei, cursul inferior al Prutului şi pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.04 – 25.04.2018 a fost în scădere, având valoarea de 8500 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice:  Cernavodă (500+6) – jud. CT, Isaccea (380+58) – jud. TL și Tulcea (320+29) – jud. TL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.04.2018 – 26.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prevăzute și propagării și cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului și râul Prut, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de munte datorită precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor mai situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectorul Isaccea – Tulcea, județul Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.