Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.02.2021 ora 07.00 – 25.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului, cursul Siretului şi afluenţii săi de dreapta unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, pe râurile din Banat şi pe cursul superior și mijlociu al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe unele râuri din bazinul superior si mijlociu al Oltului, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Siretului, Bârladului şi Prutului, pe râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Bistriţei, în bazinul superior al Trotuşului şi pe afluenţii Buzăului, Bârladului şi Prutului, au fost în restrângere şi diminuare.
Curge năboi pe râul Bistriţa la staţia hidrometrică  Dorna Giumalău.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Bega, Bistra, Vedea, Putna, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Jijia), cursul Siretului, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului, unii afluenți mici ai Jiului din bazinul mijlociu și inferior unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:Crasna – Domăneşti (400+64)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+56)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.02.2021 – 25.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7900 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
La stația hidrometrică Isaccea – jud. TL nivelul se va menține peste FAZA I DE APĂRARE (380+4).
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.02.2021 ora 07.00 – 26.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul inferior al Mureșului, cursul Siretului şi afluenţii săi de dreapta unde vor fi în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, pe râurile din Banat şi pe cursul superior și mijlociu al Mureșului, debitele vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se vor situa peste:
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+35)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+25)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7600 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.