Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării au fost în extindere şi intensificare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Vedea, Ialomița, Buzău, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeşului, Moldovei, Sucevei, bazinele superioare ale Vișeului, Jiului și Bistriței, pe afluenții Oltului mijlociu și pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.02.2018 – 25.02.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 6400 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.02.2018 – 26.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde vor fi în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea – Tulcea şi staţionare pe sectorul Calafat – Tr.Măgurele.