Situatia hidrologica pe rauri si Dunare in data de 25.01.2023 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 24.01.2023 ora 07.00 – 25.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile inferioare ale râurilor: Mureş, Olt, Argeş şi Ialomița, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând Buzăul), Prut (exceptând cursul superior) şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Neajlov, cursul superior al Siretului, cursul mijlociu și inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Vedei, Bistriței, și râurile din Dobrogea, unde se situează între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad şi Jijia.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+12)-jud. SM (sector de râu îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+64)-jud. SM şi Crasna – Berveni (490+40)-jud. SM.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 24.01.2023 – 25.01.2023 a fost în creștere, având valoarea de 9200 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 25.01.2023 ora 07.00 – 26.01.2023 ora 07.00

RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile inferioare ale râurilor: Mureş, Olt, Argeş şi Ialomița, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând Buzăul), Prut (exceptând cursul superior) şi pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Este posibilă apariția fenomenelor de iarnă (gheață la maluri, năboi) pe unele sectoare de râuri din zonele montane din nordul și centrul țării.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE APĂRARE cursurile inferioare ale Turului şi Crasnei.

DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (9300 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.