Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.01.2021 ora 07.00 – 25.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozatete, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olteț bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței și în general staționare pe celelalte râuri.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE stațiile hidrometrice de pe râul Tur, aval acumularea Călineşti Oaş.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDATIE: râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+5) – jud. SM 
COTELE DE ATENȚIE: râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+28)-jud.SM, Tur – Turulung (350+6) – sector îndiguit
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
In interval s-a emis o ATENȚIONARE HIDROLOGICA pentru fenomene imediate.  
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.01.2021 – 25.01.2021 a fost staționar,  având  valoarea  de  5000 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.01.2021 ora 07.00 – 26.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor şi Timişului unde vor fi în creştere prin propagare .
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE stațiile hirometrice de pe râul Tur, ca urmare a propagării viiturii formate anterior şi deversărilor controlate din acumularea Călineşti Oaş.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere exceptând sectorul Gruia – Calafat  unde vor fi în creştere.