Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 25.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.01.2019
ora 07.00 – 25.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea şi doar prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Bega, Suceava, Moldova, pe cursul Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursul superior şi inferior al Prutului şi sub 30% din mediile multianuale, pe Moraviţa şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş inferior, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară diminuare  pe râurile din bazinele superioare ale Someșului și Mureșului.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelalte râuri gheața la mal.
S-au menținut zăpoarele (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș – Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 1 din 23.01.2019.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.01 – 25.01.2019 a fost în creştere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 25.01.2019
ora 07.00 – 26.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râurile din bazinele hidrografice: Drincea, Desnăţui, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului şi pe afluenţii Oltului (aval confluenţă Lotru).
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante pe râurile din Maramureş, Moldova şi Transilvania şi vor fi în uşoară diminuare pe celelalte râuri.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 1 din 23.01.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr.Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.