Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
23.12.2021 ora 07.00 – 24.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului (exceptând râurile din bazinele Târnavelor unde au fost relativ staționare) și din bazinele superioare ale râurilor Olt, Argeș şi Ialomița, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Ialomiţei și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Caraș și Nera.
Formaţiunile de gheaţă (predominant gheață la maluri, năboi, pod de gheată), prezente pe majoritatea râurilor, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari şi râurile din Banat şi Crişana, au fost în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.12.2021 – 24.12.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.12.2021 ora 07.00 – 25.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul, vestul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor mixte prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri) se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.