Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.12.2020 ora 07.00 – 24.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în ușoară creştere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova și Bistrița și în general staționare pe celelalte râuri. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente în bazinele Someșul Mare, bazinele superioare ale Mureșului, Bistriței și Moldovei s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile: Cibin, Ialomița, Prahova, cursurile superioare ale Jiului, Trotușului și Putnei, cursul inferior al Buzăului, la unele stații de pe râul Prut (Ungheni-Prisăcani, Oancea) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Bega Veche, Moravița, Râmnicu Sărat, Bârlad și izolat în bazinul Jijiei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23 – 24.12.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.12.2020 ora 07.00 – 25.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieș, bazinul superior al Mureșului și cursurile inferioare ale Sucevei și Moldovei datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață şi propagării,  şi relativ staționare pe celelalte râuri. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.