Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.12.2019 ora 07.00 – 24.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bistrița, bazinul superior şi mijlociu al Jiului, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului şi Buzăului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, cursul superior al Tazlăului, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare) și mai mari (peste 100% din normalele lunare pe Motru şi pe unii afluenți ai Oltului inferior și Argeșului superior. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.12.2019 – 24.12.2019 a fost în creștere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Giurgiu, staționare la Oltenița şi în scădere ușoară la Calafat și pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.12.2019 ora 07.00 – 25.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița și staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.