Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.12.2018
ora 07.00 – 24.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor lichide, slabe cantitativ, căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele Ialomiţei, Bârladului, Prutului (cu excepţia cursului superior, amonte Rădăuţi – Prut), cursului Siretului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Cibin, Neajlov, Suceava, Moldova, Trotuș, pe cursurile superioare  pe cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Moravița, Bârlad și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață existente au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 58 din 23.12.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23 – 24.12.2018 a fost staţionar, având   valoarea de  3100  m3/s,  sub  media  multianuală  a  lunii decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.12.2018
ora 07.00 – 25.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere, ca efect combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale și creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri din Maramureș, Crișana și Banat, datorită efectului combinat al cedării semnificative a apei din stratul de zăpadă pe fondul temperaturilor pozitive și a precipitațiilor prognozate.
Formațiunile de gheață vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţine  în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 58 din 23.12.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere uşoară la Gruia și în scădere sectorul Calafat – Tulcea.