Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.09.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
23.09.2021 ora 07.00 – 24.09.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare.
Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din zonele de munte din nordul, centrul și nord-estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale  Vișeului, Turului, bazinul mijlociu al Mureșului, cursul râurilor Someș, Sabar, Dâmbovița, Ialomița și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Nera, Tazlău, Bârlad și pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului și din bazinul Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.09.2021 – 24.09.2021 a fost în usoară creștere, având  valoarea  de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.09.2021 ora 07.00 – 25.09.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul și nord-estul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară creștere (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.