Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.08.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Mureș, Timiș, Suceava și Trotuș, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Prut, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat, Buzău, pe cursurile superioare și mijlocii ale Sucevei și Trotușului și pe cursul Siretului, debitele au fost în scădere ușoară.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de niveluri și debite cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri mici din nordul, centrul şi sudul țării, ca urmare a precipitaţiilor căzute, sub formă de aversă şi mai importante cantitativ.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bughea – Bughea de Jos (150)-jud.AG şi Drăgoioasa – Tomnatec (50)-jud.SV.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu (exceptând Motru), Vedea, Ialomiţa, Suceava, Moldova, pe cursurile superioare ale Crișului Alb, Bistriței și Trotuşului, pe cursul Prutului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Siretului, pe cursul inferior al Argeşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinele Tur, Lăpuș și Bârlad și pe afluenții Jijiei.
În interval au emise 12 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.08 – 24.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2300 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea și Călărași – Tulcea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Oltenița.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.08.2018 – 25.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret (exceptând Bârladul) și Prut, unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de niveluri și debite cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din nord-vestul și centrul țării și din zonele de munte ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu şi Hârşova – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Cernavodă.