Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.07.2020 ora 07.00 – 24.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Suceava, afluenții Oltului mijlociu, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, iar numai prin propagare s-au produs creșteri  pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului și cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Bârzavei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Cerna, Jiu, Ialomița, Bistrița, Trotuș, bazinul superior al Oltului, pe cursurile Mureșului și Prutului şi pe cursurile superioare ale Carașului și Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: COTA DE INUNDAȚIE  la s.h. Șivița (435+2) și COTA DE ATENȚIE la s.h. Oancea (440+55) – jud.GL.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul și estul țării, datorită precipitațiilor torențiale , cu caracter de aversă căzute în interval.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Galda la s.h. Benic (100) – jud. AB
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și zece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.07 – 24.07.2020 a fost în creştere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Oltenița – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Giurgiu.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.07.2020 ora 07.00 – 25.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Someșul Mic, Crișuri, Mureș, Olt superior, afluenții de stânga ai Someșului aval Dej.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Bârlad, afluenții Prutului şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și centrul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează : la s.h. Oancea (440+45) – jud.GL şi la Şiviţa (360+70) – jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi în scădere pe sectorul  Cernavodă – Tulcea.