Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.07.2019 ora 07.00 – 24.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bistriţa, Trotuş, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de debite şi niveluri, s-au produs pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte din centrul, estul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe unii afluenţi ai Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crişul Repede, Moravița, în bazinul superior al Argeşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise 3 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 23.07.2019.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.07 – 24.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 3100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Oltenița – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Giurgiu.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.07.2019 ora 07.00 – 25.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Târnavelor, Argeşului, Ialomiţei, Bistriţei şi Trotuşului, unde vor fi în creştere prin propagare. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte, cu precădere din sudul şi estul ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, prognozate.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 23.07.2019 până la ora 10.00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet şi Vadu Oii – Tulcea, în creştere pe sectorul Corabia – Giurgiu şi relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Hârşova.