Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
23.06.2021 ora 07.00 – 24.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior al Oltului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, cursurile inferioare ale Mureșului, Târnavelor, Putnei, Trotușului, Bistriței, Sucevei, Bârladului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și bazinele superioare ale Someșului și Mureșului debitele au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râurile din zonele de deal şi munte, mai ales din bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Arieșului, afluenților de dreapta ai Siretului, pe unii afluenți ai Mureșului superior și mijlociu și pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Siretului și Prutului, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret, Prut, bazinul superior și mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Olt la stația hidrometrică Hoghiz (350+7)-jud.BV;
– COTELE DE ATENȚIE râul Geoagiu la stațiile hidrometrice Mogoș (150+34)-jud.AB și Teiuș (300+10)-jud.AB.
Din datele primite până la ora 06:00, se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz (300+17)-jud. CV, Râul Negru – Reci (300+8) – jud.CV, Cӑlmӑțui – Cireşu (300+22) – jud.BR, Racova – Puscaşi (340+9)-jud.VS, Taița – Satu Nou (250+35)-jud.TL. 
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 23.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 23.06.2021 – 24.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia şi Călăraşi – Tulcea şi relativ staţionare cu tendință de ușoară creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Olteniţa.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.06.2021 ora 07.00 – 25.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare ale Oltului, Ialomiței, Buzăului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării și cursurile inferioare ale Ialomiței, Prutului și cursul mijlociu al Mureșului (sector Alba Iulia – Săvârșin), unde vor fi în creştere prin propagare. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Moravița, Caraș, Nera și Cerna debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe râurile din zonele de deal şi munte, mai ales din jumătatea de est a țării, ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă cu caracter torențial şi propagării.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz (300+30)-jud. CV, Cӑlmӑțui – Cireşu (300+20) – jud.BR, Racova – Puscaşi (340+6)-jud.VS, Taița – Satu Nou (250+35)-jud.TL.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 23.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și Brăila – Tulcea , relativ staţionare pe sectorul Hârșova – Vadu Oii și la Tr. Măgurele și în creștere ușoară pe sectorul Zimnicea – Cernavodă.