Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.04.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
23.04.2021 ora 07.00 – 24.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someș, cursul mijlociu al Mureșului şi cursurile surperioare și mijlocii ale Buzăului, Putnei și Bistriței unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval (slabe cantitativ), cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Trotuș, Bârlad, Moldova, Suceava, Prut, cursul Siretului bazinele inferioare ale Buzăului, Bistriței și râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mică, Bârzava, Caraș, Prahova, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Crișului Repede, Argeșului și Ialomiței, pe cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Trotușului și Bistriței și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+51)-jud. SM şi  Berveni (490+7)-jud. SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.04.2021 – 24.04.2021 a fost staţionar, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectoarele Bechet – Tr. Măgurele și Brăila –  Tulcea și în creștere la Calafat și pe sectorul Zimnicea – Vadu-Oii.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.04.2021 ora 07.00 – 25.04.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Buzăului, Putnei, Bistriței și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Trotuș, Moldova, Suceava, Prut, cursul Siretului și râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+17)-jud. SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea în creștere pe sectorul Giurgiu – Galați și staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.