Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.02.2021 ora 07.00 – 24.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri şi pe cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat și bazinul Someșului, au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişuri, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Jijia), cursul Siretului, bazinele inferioare al Oltului şi Argeşului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+10)-jud. SM,  Crasna – Domăneşti (400+96)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+78)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.02.2021 – 24.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 8100 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
Nivelul se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stația hidrometrică Isaccea (380+5) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 24.02.2021 ora 07.00 – 25.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri şi pe cursul inferior al Mureșului, debitele vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se vor situa peste:
COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+2)-jud. SM,  Crasna – Domăneşti (400+85)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+65)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7900 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Isaccea (380+5)-jud.TL.