Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.02.2020 ora 07.00 – 24.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Arieş, Suceava, Moldova şi bazinele superioare ale Crişului Negru, Crişului Alb şi Bistriţei, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor lichide căzute în interval şi propagării.
Creşteri mai importante de niveluri şi debite, precum si scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi păraie s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele Vişeu, Iza, Tur, şi omeşul Mare, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi), prezente pe unele râuri mici din zonele de munte din nordul și centrul țării au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.02.2020 – 24.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4700 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.02.2020 ora 07.00 – 25.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Alb, Crişul Negru, Arieş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului unde vor fi în creştere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor lichide prognozate şi propagării.
Sunt posibile creşteri mai importante de niveluri şi debite pe unele râuri din bazinele Vişeu, Iza, Tur şi Someşul Mare ca urmare a precipitaţiilor lichide in curs, celor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat năboi) existente vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară scădere (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.