Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
23.01.2021 ora 07.00 – 24.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic,  Mureș, Olt, Argeș, Siret, Prut, izolat în Dobrogea și bazinele Vedea și Ialomița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Curge năboi pe cursurile superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului), precum și pe unii afluenți din bazinele superioare ale acestor râuri.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+21) – jud. SM.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 23.01.2021 – 24.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  5000 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
24.01.2021 ora 07.00 – 25.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozatete, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt și bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței și în general staționare pe celelalte râuri.
Pe fondul debitelor și nivelurilor mari existente pe râurile din sud – vestul, vestul și nord – vestul țării și ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, se pot înregistra creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Jiu și Olt inferior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 6 din 22.01.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.