Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
22.12.2021 ora 07.00 – 23.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea,  bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa, în bazinul superior al Oltului, bazinele superioare ale Trotuşului şi Putnei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Bârlad, Jijia.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheată), prezente pe majoritatea râurilor, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari şi râurile din Banat şi Crişana, au fost în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.12.2021 – 23.12.2021 a fost în scădere, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.12.2021 ora 07.00 – 24.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea,  bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri) vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.