Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul22.12.2018
ora 07.00 – 23.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în creştere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu şi pe cursul superior al Prutului. 
Pe celelalte râuri debitele au fost în general staţionare. 
În  interval  s-a  situat  la COTA DE ATENŢIE râul Valea Rea la staţia hidrometrică Huţa Certeze (170)-jud.SM.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Topliţa, Comlod, Feernic, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață existente au fost în ușoară diminuare și restrângere.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 57 din 21.12.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22 – 23.12.2018 a fost în scădere, având   valoarea de  3100  m3/s,   sub  media  multianuală  a  lunii decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Brăila  și în creștere uşoară pe sectorul Galaţi – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.12.2018
ora 07.00 – 24.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere  datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale și creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri din Maramureș, Crișana și Banat, datorită efectului combinat al cedării semnificative a apei din stratul de zăpadă pe fondul temperaturilor pozitive și a precipitațiilor prognozate.
Formațiunile de gheață vor fi în restrângere și diminuare. 
Se menţine  în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 57 din 21.12.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galaţi şi relativ staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.