Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.10.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.10.2018 ora 07.00 – 23.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului și Crișurilor, pe cursurile inferioare ale Mureșului, Nerei și Cernei și pe cursul mijlociu al Jiului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului și Jiului și bazinele superioare și mijlocii ale Nerei și Cernei, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursurile superioare ale Barcăului, Crișului Alb, Jiului şi Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan). 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.10 – 23.10.2018 a fost staționar, având valoarea de 1850 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Brăila – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Oltenița – Vadu Oii.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.10.2018 ora 07.00 – 24.10.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, bazinul superior și inferior al Mureșului și cursul inferior al Jiului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele: Nera, Cerna și bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, paraie și creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri din vestul, nordul și centrul țării ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (1850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița şi relativ staţionare pe sectorul Călăraşi – Tulcea.