Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.08.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând bazinele hidrografice ale râurilor Vişeu, Someș, Crișul Repede, Timiș, Bârzava, Buzău, cursurile superioare ale Bistriței și Moldovei și cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice ale râurilor Iza, Siret, Prut, Suceava, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bărlad, Bega Veche, pe cursul superior al Crișului Alb și pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, căzute în interval, s-au produs creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri din sudul,  sud-vestul şi centrul ţării.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu (fără Motru), Vedea, Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, Buzău, pe cursurile superioare ale Crișului Alb, Trotuşului şi Putnei, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Siretului, pe cursul inferior al Argeşului, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea. 
Pe celelalte râuri debitele au valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mici în bazinul Bârladului şi pe afluenţii Jijiei (10-30%). 
În interval au emise  o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate și nouă ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.08 – 23.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Zimnicea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.08.2018 – 24.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Caraș, Nera , Cerna, Prahova, bazinele superioare ale râurilor Bega, Bârzava, Buzău, Teleajen, Dâmbovița, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al râurilor Jiu, Someș și Olt, bazinul mijlociu al Mureșului unde vor fi în creștere ușoară datorată precipitațiilor prognozate și râurile din bazinele Siretului şi Prutului, unde vor fi în scădere uşoară.
 Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de debite și niveluri cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din zonele de munte ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele şi Oltenița – Tulcea şi staţionare pe sectorul Zimnicea – Giurgiu.