Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
22.07.2020 ora 07.00 – 23.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Arieş, Bega, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului şi pe afluenţii din bazinul Oltului inferior.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele Jijiei, Bârladului şi pe cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare pe majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Târnave, Bega, Nera, Vedea, Argeş, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Buzău,  pe cursul Siretului, în bazinul mijlociu şi inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea. 
Cele mai mici valori (10-30% din normalele lunare) se ȋnregistrează pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Bârlad și Jijia.
Ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul aval Oancea, după cum urmează :
– peste COTA DE INUNDAŢIE la s.h. Şiviţa (435+3)-jud. GL; 
– peste COTA DE ATENȚIE la s.h. Oancea (440+68)-jud.GL 
În interval s-au situat peste:
– COTA DE PERICOL râul Crişul Negru la s.h. Şuştiu (235+67)-jud. BH;
– COTA DE ATENŢIE râul Luncoiu la s.h. Brad (200+25)-jud. HD.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.07 – 23.07.2020 a fost în creştere, având valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.07.2020 ora 07.00 – 24.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Bega şi pe cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârladului şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul și nordul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se va menţine peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează : la s.h. Oancea (440+50) – jud.GL şi la Şiviţa (360+70) – jud. GL.
 Se va menţine în vigoare, până la ora 10:00, ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere pe sectorul  Zimnicea – Tulcea.