Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării în bazinele superioare ale Crişurilor şi pe râurile din Banat, iar prin propagare pe cursurile  mijlocii şi inferioare ale râurilor: Mureş, Argeş, Ialomiţa,Teleajen, Trotuş, Putna şi Rm.Sărat. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând unele râuri din Dobrogea unde au fost staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele cursuri de apă din bazinele superioare ale râurilor: Prahova, Buzău, Olt, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, din unele zone de deal și de munte şi pe unele râuri din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAȚIE răul Slănic la staţia hidrometrică Vărbilău (200+80)-jud.PH.
 COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Casimcea – Cheia (150+5)-jud.CT, Sicaşău – Sicaşău (150)-jud.HR, Teleajen – Moara Domnească (350+12)-jud.PH.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Crişul Repede, Arieş, Moraviţa, Cerna şi Suceava și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad şi pe cursul superior al Jijiei.
În interval au fost emise şase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 48 din 22.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22 – 23.07.2018 a fost staţionar, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.07.2018 – 24.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din Transilvania, Banat, Oltenia,  Muntenia, Moldova, Dobrogea, precum și zonele de deal și de munte, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor prevăzute, însemnate cantitativ sub formă de aversă şi cu caracter torențial.
Se menţine  în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 48 din 22.07.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia, staţionare la Calafat şi în  scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.