Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii, exceptând cursul Siretului şi bazinul Prutului (cu excepţia afluenţilor aferenţi cursului inferior), unde au fost relativ staţionare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Repede – Ciucea (100)-jud.CJ, Henţ – Morlaca Henţ (125+45)-jud.CJ, Domald – Zǎgar (150+6)-jud.MS, Orǎştie – Grǎdiştea de Munte (50+16)-jud.HD, Sibişel – Sibişel (80+10)-jud.HD, Caşin – Plǎieşii de Jos (100+18)-jud.HR.
În interval au fost emise şase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi şase AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare  ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ  nr. 37 din 22.06.2018. 
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.06 – 23.06.2018 a fost în scădere, având valoarea de 5500 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, staţionare la Corabia şi în creştere pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea.    
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.06.2018 – 24.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcǎu, Crişuri, Mureş, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sǎrat, Buzǎu şi Bârlad.
Pe cursul Siretului, în bazinul superior şi mijlociu al Prutului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare şi în scǎdere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri nordul, centrul, estul şi sud-vestul ţǎrii, precum şi din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
Se menţine în vigoare  ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ  nr. 37 din 22.06.2018 pânǎ la ora 14:00. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.