Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor, sub formă de averse torențiale, căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, Arieș, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Begăi, Timișului și Bârzavei și numai prin propagare pe Someș aval Dej, Mureș aval Glodeni, cursurile Siretului, Prutului și cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Moldovei și Bistriței.
Pe râurile din Dobrogea, bazinul Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri, în general, în scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și viituri rapide cu efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din vestul și nord-vestul țării, datorită averselor mai insemnate și în timp scurt, căzute în interval.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM și Berveni (590+)-jud. SM
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+1)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS,  Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,  şi Olt – Micfalău (210+22)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
 
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut – Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 22.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.05 – 23.05.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8300 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.05.2019 ora 07.00 – 24.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna și numai prin propagare pe cursurile Siretului și Prutului, pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Someșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi staționare, iar pe celelalte în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din jumătatea de vest a ţării, cu depășiri, izolate, ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse torențiale, prognozate şi propagării.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste COTELE DE  INUNDAȚIE cursurile inferioare ale râurilor Tur și Crasna cu valori cuprinse între 10 – 70 cm și  COTELE DE ATENȚIE  râurile Someș sectorul Răstoci – Ulmeni, Mureș sectorul Luduș – Ocna Mureș, Prut sectorul Oancea – Șivița și Olt la s.h. Micfalău cu valori cuprinse înttre 10 – 50 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 22.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița şi în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.