Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând Someşul Mare), Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinul superior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Bega Veche, Vedea, cursul Jiului, bazinul superior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței și Bistriței, cursul mijlociu şi inferior al Argeşului, cursul inferior al Prutului şi pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.04 – 23.04.2018 a fost staţionar, având valoarea de 8900 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Feteşti (565+3) – jud. IL, Cernavodă (500+22)– jud. CT,  Brăila (560+2) – jud. BR, Isaccea (380+63) – jud. TL și Tulcea (320+36) – jud. TL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.04.2018 – 24.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului unde vor fi în scădere şi râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş unde vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite şi pe unele râuri mici din zonele de munte datorită precipitațiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la Cernavodă şi pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 27 din 17.04.2018.