Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
22.01.2022 ora 07.00 – 23.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Arieș, Târnava Mare, Jiu, Buzău, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Someșului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul Someșului, cursurile superioare ale Siretului, Trotuşului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor din zonele de deal și munte au fost în intensificare și extindere.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe Someș și afluenții săi Șieu, Lăpuș, pe Mureș și afluenții săi Răstolița, Arieș și Târnave, Trotuș, Prutul superior și mijlociu și pe Bistrița (afluent al Siretului).
S-au format zăpoare (aglomerări de ghețuri) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Toplița și Trotuș – Lunca de Sus, iar pe cursul inferior al Prutului curg sloiuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 22.01.2022 – 23.01.2022 a fost în scădere, având  valoarea de 4200 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
23.01.2022 ora 07.00 – 24.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în intensificare și extindere.
Se vor intensifica și extinde podurile de gheață pe râurile din Maramureș, estul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4000 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.