Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Arieșului și Timișului și în general staționare pe celelalte râuri.
Creșteri ușoare de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Siret și Prut.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente au fost în diminuare, restrângere și eliminare 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.01.2021 – 23.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  5100 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
23.01.2021 ora 07.00 – 24.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Vedei, Argeșului, Ialomiței, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, unii afluenți ai Oltului mijlociu și cursul inferior al Jiului, unde vor fi relativ staționare.
Se pot produce creșteri artificiale de niveluri, ca urmare a dislocării podurilor de gheață, pe unele râuri din zonele de munte, în special din bazinul Bistriței, afluent al Siretului.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, se pot înregistra pe unele râuri din zonele de deal și munte din vestul, nord – vestul și sudul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.