Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.01.2020 ora 07.00 – 23.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Somșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Cerna,  Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Nerei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței, Ialomiţei și Trotușului) și cursurile inferioare ale Mureșului și Siretului, s-au menţinut fără modificări importante, exceptând pe cele din zonele de deal și munte din sud – vestul și sudul țării unde au fost în ușoară diminuare și restrângere.     
Predomină podul de gheață în bazinele Iza, Tur, Someșul Mare, Crasna, bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe unele râuri din jumătatea de nord a ţării
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârniciov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.01.2020 – 23.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 2900 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere, exceptand Gruia unde au fost relativ stationare.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.01.2020 ora 07.00 – 24.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare. 
Sunt posibile creșteri mici de debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din zonele de deal și munte.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menţine fără modificări importante, exceptând râurile din zonele de deal și munte din jumătatea de sud a țării unde vor fi în diminuare și ușoară restrângere.  
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.