Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 23.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.01.2019 ora 07.00 – 23.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri unde au fost în scădere și cursul inferior al Mureșului unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din sud-vestul țării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi sub 30% din mediile multianuale pe Moravița şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava și Cerna, s-au menținut fără modificări importante, cu tendință de ușoară intensificare pe râurile din zonele montane din nord – vestul și centrul țării unde au fost în ușoară intensificare și extindere.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Se mențin aglomerările de ghețuri pe râul Bistrița amonte baraj ac. Izvorul Muntelui (jud. Neamț) și pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei și Someș la s.h. Răstoci.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 22.01 – 23.01.2019 a fost staţionar, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia, în creștere pe sectorul Calafat – Galaţi şi staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 23.01.2019 ora 07.00 – 24.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău și Crișuri unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri din sudul țării datorită precipitațiilor slabe cantitativ prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante, cu excepția râurilor din centrul și nord – estul țării, unde vor fi în ușoară intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creştere pe sectorul Bechet – Galaţi şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.