Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.09.2018
ora 07.00 – 22.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Someș, cursurile superioare ale Mureșului și Prutului și cursul mijlociu și inferior Siret, unde au fost în scădere. Pe cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Timișului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii ale Timișului, Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Lăpuș, Crasna, Moraviţa, Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21 – 22.09.2018 a fost staţionar,  având   valoarea  de  2400 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.09.2018
ora 07.00 – 23.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Iza Vișeu, bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei și Bistriței unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și a cursul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere exceptând sectorul Gruia – Calafat unde vor fi staționare.