Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.08.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Sucevei şi Moldovei, unde au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut, Bârlad şi pe cursul Siretului, debitele au fost în scădere uşoară.
Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, căzute în interval,     s-au produs creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul şi centrul ţării.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu (fără Motru), Vedea, Ialomiţa, Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursurile superioare ale Crișului Alb, Trotuşului şi Putnei, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Siretului, pe cursul inferior al Argeşului, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea. 
Pe celelalte râuri debitele au valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mici în bazinul Bârladului (10-30%). 
În interval au emise opt ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.08 – 22.08.2018 a fost staţionar, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Calafat – Corabia .
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.08.2018 – 23.08.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Siretului şi Prutului, unde vor fi în scădere uşoară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de debite și niveluri cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din zonele de deal şi munte. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi staţionare pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele.